BREAKING NEWS

Monday, March 7, 2016

ดีใจ - ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ Feat. ป๊อด ธนชัย อุชชินเพลง : ดีใจ
ศิลปิน : ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ Feat. ป๊อด ธนชัย อุชชินเนื้อเพลง : ดีใจ - ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ Feat. ป๊อด ธนชัย อุชชิน

ดีใจ ที่ได้พบเธอ อีกครั้ง ดีใจ จัง ที่เธอกลับมา
รู้ไหมว่า เฝ้ารอ รอเธออยู่ คิดถึงเหลือเกิน

ร้องไห้เถิด ร้องไป หากเจ็บช้ำดวงจิต เศร้าใจ
น้ำตา หากช่วยปลอบใจ ฮืมมม ฮืมมม

นาน เหลือเกิน รู้ไหม มันนาน จนเหมือนฝันไป
ฝันว่าเธอ เธอ มายืน ยืนใกล้ๆ ดีใจจัง

ร้องไห้เถิด ร้องไป ร้องไป
ร้องให้น้ำตาสิ้น จากหัวใจ ร้องเถิด ร้องไป ร้องไป ร้องไป

ดีใจ ที่ได้พบเธอ … อีกครั้ง
ดีใจ จัง ที่เธอกลับมา
รู้ไหมว่า เฝ้ารอ เฝ้ารอ รอเธออยู่ รอเธออยู่
คิดถึงเหลือเกิน … คิดถึงเหลือเกิน

ดีใจ ดีใจ ที่ได้พบเธอ พบเธอ อีกครั้ง
ดีใจ จัง ดีใจ จัง ที่เธอกลับมา ที่เธอกลับมา
รู้ไหมว่า เฝ้ารอ เฝ้ารอ รอเธออยู่ รอเธออยู่
คิดถึงเหลือเกิน … คิดถึงเหลือเกิน

Post a Comment